Om oss

SeniorNet Solna-Sundbyberg (organisationsnr. 802417-8256) är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som idag har nära 7000 medlemmar fördelade på ett 40-tal klubbar på olika orter i Sverige.
SeniorNet Sweden stadgar.

Våra kurser

SeniorNet Solna-Sundbyberg bedriver kurser i grundläggande datakunskap och anordnar kurser i Windows, Word, e-post, internet m.m.

Vi söker fler handledare till kurserna, som beräknas kunna starta i månadsskiftet september-oktober. Utförlig information kommer att publiceras i augusti under fliken Kurser och hjälp.

Historia
SeniorNet Solna startade 2007 och var då, precis som nu, en ideell förening med idén ”Seniorer lär seniorer IT”.  Syftet var att personer 55+ skulle kunna ta hjälp av internet i sin vardag och känna sig trygga i det alltmer digitaliserade samhället.
Vid årsskiftet 2010 – 2011 hade föreningen 140 betalande medlemmar (idag 106 medlemmar). 2011 bytte föreningen namn till det nuvarande SeniorNet Solna-Sundbyberg. Solna stad stöder idag klubben med lån av en liten lokal i Ritorp, Solna. Föreningen åtnjuter även ekonomiskt bidrag, s.k. aktivitetsbidrag, från Sundbybergs stad som även upplåter lokal för utbildningsverksamheten i Allaktivitetshuset i Sundbybergs centrum.
SeniorNet Solna-Sundbyberg har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet. . Solna-Sundbyberg Stadgar 2021