Om oss

Vi använder kakor (cookies). Om du fortsätter använda vår webbplats godkänner du kakor.

SeniorNet Solna-Sundbyberg (organisationsnr 802417-8256) är en ideell dataklubb ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som idag har nära 7000 medlemmar fördelade på ett 40-tal klubbar på olika orter i Sverige.
SeniorNet Sweden stadgar.

SeniorNet Solna-Sundbyberg bedriver studiecirklar i grundläggande datakunskap och anordnar kurser i Windows, Word, e-post, internet m.m., våra handledare är själva seniorer. Solna-Sundbyberg Stadgar 2021

Historia
SeniorNet Solna startade 2007 och var då, precis som nu, en idéell förening med idén ”Seniorer lär seniorer IT”. Syftet var att personer 55+ skulle kunna ta hjälp av internet i sin vardag och känna sig trygga i det alltmer digitaliserade samhället
Vid årsskiftet 2010 – 2011 hade föreningen 140 betalande medlemmar (idag 106 medlemmar). 2011 bytte föreningen namn till det nuvarande SeniorNet Solna-Sundbyberg. Solna stad stöder idag klubben med lån av en liten lokal i Ritorp, Solna. Föreningen åtnjuter även ekonomiskt bidrag, s.k. aktivitetsbidrag, från Sundbybergs stad som även upplåter lokal för utbildningsverksamheten i Allaktivitetshuset i Sundbybergs centrum.
SeniorNet Solna-Sundbyberg har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.

Våra kurser.
Vår som höst startar utbildningar. På prisfronten har inte mycket hänt sedan klubben bildades och vi är stolta över att att kunna erbjuda kurser till mycket förmånliga priser. Se ”Kurser och hjälp”.

Medlemsavgiften är 250 kr per kalenderår. Av dessa medel återgår för närvarande 150 kr till klubben. Medlemsavgiften administreras av SeniorNet Sweden.