Styrelse och Möten

SeniorNet Sweden

Årsstämman, riksorganisationens högsta beslutande organ, ska enligt stadgarna äga rum innan maj månads utgång. Mer information om nästa stämma kommer under våren 2023.

SeniorNet Sweden Stadgar 


SeniorNet Solna-Sundbyberg

SeniorNets Solna-Sundbyberg årsstämma ska enligt stadgarna äg rum innan april månads utgång. Alla medlemmar i föreningen är välkomna på mötet. Information om nästa stämma kommer att finnas i vår kalender från mars 2023. Årets stämma ägde rum fredagen den 22 april i Allaktivitetshuset i Sundbyberg

Förslag till vår lokala förening kan skickas till styrelsen året runt, solnasundbyberg.seniornet@gmail.com. Förslagen behandlas vanligtvis på nästkommande styrelsemöte.

Skillnaden mellan förslag och motioner är att förslagen behandlas i styrelsen för beslut eller vidare utredning medan motioner behandlas på årsmötet för beslut genom röstning. Styrelsemöten i klubben sker 3 – 4 gånger per år.

Klubbens Stadgar

Styrelsens ledamöter: Nedan planerar vi presentera styrelse och funktionärer lite närmare


Annelie Sjölin

Ordförande


Inger Wolin

Vice Ordförande


Ulrika Wallquist

Kassör


Marianne Stroff

Sekreterare


Suppleanter:


Berit Axelsson

Suppleant


Ann-Margret Johansson

Suppleant


 

Volontärer

Johan Stenmark

Hjälpstugan


Lia Bergström Kousta

Hjälpstugan


Olle Dixelius

Hjälpstugan


Victor Gustafsson

Hjälpstugan (Webbmaster)