Styrelse och Möten

SeniorNet Sweden

Årsstämman, riksorganisationens högsta beslutande organ, ska enligt stadgarna äga rum innan maj månads utgång. Mer information om nästa stämma kommer under våren 2023.

SeniorNet Sweden Stadgar 


SeniorNet Solna-Sundbyberg

SeniorNets Solna-Sundbyberg årsstämma ska enligt stadgarna äga rum innan april månads utgång. Alla medlemmar i föreningen är välkomna på mötet. Motioner som ska behandlas på ordinarie årsstämma ska via brev eller e-post vara styrelsen tillhanda senast fyra veckor före årsstämman som är planerad att äga rum fredagen 21 april 2023 i Allaktivitetshuset på Sturegatan 10 i Sundbyberg.

Förslag till vår lokala förening kan skickas till styrelsen året runt, solnasundbyberg.seniornet@gmail.com. Förslagen behandlas vanligtvis på nästkommande styrelsemöte.

Skillnaden mellan förslag och motioner är att förslagen behandlas i styrelsen för beslut eller vidare utredning medan motioner behandlas på årsmötet för beslut genom röstning. Styrelsemöten i klubben sker 3 – 4 gånger per år.

Klubbens Stadgar

Styrelsens ledamöter: Nedan planerar vi presentera styrelse och funktionärer lite närmare


Annelie Sjölin

Ordförande


Inger Wolin

Vice Ordförande


Ulrika Wallquist

Kassör


Marianne Stroff

Sekreterare


Suppleanter:


Berit Axelsson

Suppleant


Ann-Margret Johansson

Suppleant


Volontärer

Johan Stenmark

Hjälpstugan


Lia Bergström Kousta

Hjälpstugan


Olle Dixelius

Hjälpstugan


Victor Gustafsson

Hjälpstugan (Webbmaster)