Om oss

SeniorNet Solna-Sundbyberg (organisationsnummer 802417-8256) är en ideell dataförening ansluten till riksföreningen SeniorNet Sweden, som finns representerad över hela landet genom 40 lokala föreningar med totalt 6 300 medlemmar.
SeniorNet Sweden stadgar.

Historia
SeniorNet Solna startade 2007 och var då, precis som nu, en ideell förening med idén ”Seniorer lär seniorer IT”.  Syftet var att personer 55+ skulle få lära sig ta hjälp av internet i sin vardag och känna sig trygga i det alltmer digitaliserade samhället.
Vid årsskiftet 2010 – 2011 hade föreningen 140 betalande medlemmar (idag 112). 2011 bytte föreningen namn till det nuvarande SeniorNet Solna-Sundbyberg.

Föreningen idag
SeniorNet Solna-Sundbyberg håller utbildningar i grundläggande datakunskap och anordnar kurser i Windows, Word, e-post och internet med mera.
Kurser och hjälp.

Föreningen åtnjuter ekonomiskt bidrag, s.k. aktivitetsbidrag, från Sundbybergs stad som även upplåter lokal för utbildningsverksamheten i Allaktivitetshuset i Sundbybergs centrum.
SeniorNet Solna-Sundbyberg har en egen styrelse och lägger själv upp studieprogram och övrig verksamhet.
Solna-Sundbyberg Stadgar 2021