Styrelsemöten/Årsmöten

SeniorNet Sweden har årsmöten för alla klubbar och medlemmar varje år i april.

Styrelsemöten i klubben sker 3-4 gånger per år.
Kontaktperson Björn Johnsson, 070-695 80 38

Alla medlemmar är välkomna till årsmöten.
Kallelse och dagordning årsmöte 2020 (klicka) Onsdag 15 april 2020 kl 14.00 i Sockerbiten Regementsgatan 23A, Solna.

Möteshandlingar Möteshandlingar 15 april 2020 (klicka)