Styrelse/Möten

SeniorNet Sweden har årsmöten för alla klubbar och medlemmar varje år i april.
Alla medlemmar är välkomna till årsmöten.

Styrelsemöten i klubben sker 3-4 gånger per år.

Styrelse:
Björn Johnsson, ordförande, tel. 070-695 80 38
Inger Jonasson, kassör
Inger Wollin, sekreterare
Annelie Sjölin, ledamot
Eva Heyman, ledamot
Eivor Hammare, suppleant

Senaste årsmötesprotokoll, Årsmötesprotokoll 2020.