Styrelsemöten/Årsmöten

SeniorNet Sweden har årsmöten för alla klubbar och medlemmar varje år i april.

Styrelsemöten i klubben sker 3-4 gånger per år.
Kontaktperson Björn Johnsson, 070-695 80 38

Alla medlemmar är välkomna till årsmöten.
Årsmötet 2019 skedde 10 april i Sockerbiten, Solna.

Top