Styrelsemöten/Årsmöten

SeniorNet Sweden har årsmöten för alla klubbar och medlemmar varje år i april.

Styrelsemöten i klubben sker 3-4 gånger per år.
Kontaktperson Björn Johnsson, 070-695 80 38

Alla medlemmar är välkomna till årsmöten.
Årsmötet Onsdag 15 april 2020 är uppskjutet t.v.

Möteshandlingar kommer att finnas här.