Kurser

Inga nya kurser startas på grund av smittorisken (coronaviruset).
Hur kan man betala räkningar på internet? Läs här!   Klicka sedan Guider.

Frågor

Medlemmar med frågor/datorproblem kan få hjälp av klubben.
Mejla till solnasundbyberg.seniornet@gmail.com (tel 070-6958038) och fråga.

Medlemsavgiften

Giltigheten ändras till att bli per den 1 jan till 31 dec (kalenderår) från årsskiftet från att ha varit löpande från anmälningsdagen. Kalenderårsmedlemskap Information till medlemmar (klicka)

Årsmöten

Årsmötet 2021 är planerat att ske i mitten av april, kallelse med mötesdetaljer kommer att publiceras här senare.
Årsmötet 2020 skedde 2020-08-20 via webben. Se fliken Styrelse/Möten för mer info.

Uppdaterat i februari 2021