Aktuellt

Kurser

Inga nya kurser startas på grund av smittorisken (coronaviruset)

Frågor

Medlemmar med frågor/datorproblem kan få hjälp via fjärrstyrning.
Mejla till solnasundbyberg.seniornet@gmail.com och begär hjälp.

Medlemsavgiften

Giltigheten ändras till att bli per den 1 jan till 31 dec (kalenderår) från årsskiftet från att ha varit löpande från anmälningsdagen. Kalenderårsmedlemskap Information till medlemmar

Årsmötet

Åsrmötet skedde 2020-08-20 via webben.
Se fliken Styrelse/Möten för mer info.

Uppdaterat i september 2020