Föreläsning om förmaksflimmer,

Hur mår du lilla hjärtat? Föreläsning om förmaksflimmer, överläkare Ruha Cerrato, Träffpunkten Allén klockan 14 - 15

Festkväll

Träffpunkten Hallonbergen 22/9 kl. 17.00-20.00 Temat för kvällen är 60-tal! Trerätters middag och underhållning i form av Two Boys.